مهندس ریحانه نوروزی، طراح حرفه ای مدل های معماری و مربی دوره های کسب درآمد دلاری مخصوص معماران و طراحان می باشد.