نمایش 1–6 از 8 نتیجه

40%تخفیف

پکیج مهارت های هفتگانه ICDL

پکیج
نمونه مدرک ارائه شده به هنرآموزان
1,250,000 750,000 تومان
38%تخفیف

دوره مهارت Excel

تک درس
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ واژه ICDL مخفف International Computer Driving Licence  مهارت هفت گانه ای در…
120,000 75,000 تومان
38%تخفیف

دوره مهارت های Access

تک درس
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ واژه ICDL مخفف International Computer Driving Licence  مهارت هفت گانه ای در…
120,000 75,000 تومان
38%تخفیف

دوره مهارت های Power point

تک درس
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ واژه ICDL مخفف International Computer Driving Licence  مهارت هفت گانه ای در…
120,000 75,000 تومان
38%تخفیف

دوره مهارت های Word

تک درس
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ واژه ICDL مخفف International Computer Driving Licence  مهارت هفت گانه ای در…
120,000 75,000 تومان
45%تخفیف

دوره مهارت های Outlook و Email

تک درس
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ واژه ICDL مخفف International Computer Driving Licence  مهارت هفت گانه ای در…
110,000 60,000 تومان