گروه تولید محتوای آمودگرافیک از سال 1395 در زمینه تولید محتوای آموزشی در ابتدای کار، در آموزشگاه آزاد دانش پژوهان اصفهان، کار خود را آغاز نمود…

در طول مدت همکاری با این موسسه، دوره های متوعی را در زمینه حسابداری، مدیریت، برندینگ، فن بیان، زبان انگلیسی و نرم افزارهای آموزشی تولید کرده است.

با توجه به موقعیت تخصصی از سال 1397، اولین دوره اختصاصی خود را تحت عنوان ICDL یا مهارت های کامپیوتر با همکاری مجتمع آموزشی نصف جهان تولید نمود.

پس از آن دوره های متنوعی از جمله گرافیک، انیمیشن و تدوین، فن بیان، بورس و حسابداری توسط موسسات مختلف تولید شد.